Utorak 12.02.2019.

Srijeda 13.02.2019.

Utorak 19.02.2019.

Srijeda 20.02.2019.