Utorak 22.01.2019.

DANSKA 1. LIGA + 3HOKEJ105582019-01-22

1X21XX212
1811Aalborg - Odense 19:00stat1,0910,714,2-6,101,01
1812Esbjerg - Herlev 19:00stat1,604,504,251,182,191,16