Nedjelja 15.10.2017.

FINSKA 1. LIGA HOKEJ

Br. Susret Prva trećinaKraj
1636(+1.5)Sport - Jyp 1-12-4