ENGLESKA NATIONAL LIGA - Utorak 24.10.2017. NOGOMET

OSNOVNA 1X21XX212H1-1H1-2
3514 Leyton Orient - Gateshead 20:45 2,053,353,201,271,641,253,841,64
poluvrijeme/kraj 111X12X1XXX2212X22
3514-1 Leyton Orient - Gateshead 20:45 3,1014,029,05,205,407,7520,014,05,30
hendikep-1 1X2
3514-H1 (-1)Leyton Orient - Gateshead 20:45 3,844,041,64
hendikep-2 1X2
3514-H2 (-2)Leyton Orient - Gateshead 20:45 8,826,101,16
hendikep+1 1X2
3514-A1 (+1)Leyton Orient - Gateshead 20:45 1,274,727,98
manje/više 1.5 12
3514-U1 Leyton Orient - Gateshead 20:45 3,801,21
manje/više 2.5 12
3514-U2 Leyton Orient - Gateshead 20:45 1,931,75
manje/više 3.5 12
3514-U3 Leyton Orient - Gateshead 20:45 1,342,91
manje/više 4.5 12
3514-U4 Leyton Orient - Gateshead 20:45 1,075,50
1.pol manje/više 0.5 12
3514-UH0 Leyton Orient - Gateshead 20:45 2,901,32
1.pol manje/više 1.5 12
3514-UH1 Leyton Orient - Gateshead 20:45 1,382,65
1.pol manje/više 2.5 12
3514-UH2 Leyton Orient - Gateshead 20:45 1,076,00
2.pol manje/više 0.5 12
3514-US0 Leyton Orient - Gateshead 20:45 4,101,17
2.pol manje/više 1.5 12
3514-US1 Leyton Orient - Gateshead 20:45 1,702,00
2.pol manje/više 2.5 12
3514-US2 Leyton Orient - Gateshead 20:45 1,164,40
1. poluvrijeme 1X21XX212
3514-6 Leyton Orient - Gateshead 20:45 2,552,203,801,181,391,53
2. poluvrijeme 1X21XX212
3514-7 Leyton Orient - Gateshead 20:45 2,302,453,50---
oba daju gol 12
3514-V Leyton Orient - Gateshead 20:45 1,632,10
1.pol oba daju gol 12
3514-6V Leyton Orient - Gateshead 20:45 3,771,21
2.pol oba daju gol 12
3514-7V Leyton Orient - Gateshead 20:45 3,061,31
daje/ne daje gol 1234
3514-S Leyton Orient - Gateshead 20:45 1,193,991,372,79
1.pol daje/ne daje gol 1234
3514-6S Leyton Orient - Gateshead 20:45 1,821,852,251,55
2.pol daje/ne daje gol 1234
3514-7S Leyton Orient - Gateshead 20:45 1,592,181,931,75
domaćin daje gol u oba pol 12
3514-SA Leyton Orient - Gateshead 20:45 2,891,31
gost daje gol u oba pol 12
3514-SB Leyton Orient - Gateshead 20:45 4,351,14
ukupno golova 01234567
3514-G Leyton Orient - Gateshead 20:45 11,54,803,604,005,8010,021,022,0
multigol 0123467
3514-MG Leyton Orient - Gateshead 20:45 3,801,903,2022,0
broj golova domaćina 012345
3514-GA Leyton Orient - Gateshead 20:45 3,992,703,306,2014,022,0
broj golova gosta 012345
3514-GB Leyton Orient - Gateshead 20:45 2,792,453,9010,031,070,0
gol razlika 11121314X21222324
3514-W Leyton Orient - Gateshead 20:45 4,006,1013,521,03,404,7011,032,075,0
pobjeda bez primljenog gola 12
3514-0 Leyton Orient - Gateshead 20:45 3,606,20
pobjeda u oba poluvremena 12
3514-8 Leyton Orient - Gateshead 20:45 6,3014,0
ishod bez neriješenog 12
3514-M Leyton Orient - Gateshead 20:45 1,502,30
ishod i manje/više 1,5 11X12112X222
3514-C1 Leyton Orient - Gateshead 20:45 7,9511,710,62,464,584,30
ishod i manje/više 2.5 11X12112X222
3514-C Leyton Orient - Gateshead 20:45 4,804,707,253,109,755,40
dupla šansa i manje/više 2,5 1X1X211211X2X22122
3514-D2 Leyton Orient - Gateshead 20:45 2,372,852,872,433,701,91
ishod i manje/više 3,5 11X12112X222
3514-C3 Leyton Orient - Gateshead 20:45 2,764,664,225,959,649,58
ishod i manje/više 4,5 11X12112X222
3514-C4 Leyton Orient - Gateshead 20:45 2,373,803,788,1427,615,2
1.pol. i 1.pol. manje/više 1,5 11X12112X222
3514-61 Leyton Orient - Gateshead 20:45 3,892,915,215,856,9010,0
ishod i oba daju gol 11X12112X222
3514-CV Leyton Orient - Gateshead 20:45 4,004,306,203,6011,56,20
dupla šansa i oba daju gol 1X1X211211X2X22122
3514-DV Leyton Orient - Gateshead 20:45 2,112,632,372,784,152,22
1.pol. i 1.pol. oba daju gol 11X12112X222
3514-V6 Leyton Orient - Gateshead 20:45 15,37,4122,02,942,914,35
oba daju gol i manje/više 2,5 11122122
3514-V2 Leyton Orient - Gateshead 20:45 6,762,052,489,58
poluvrijeme ili kraj 1X2
3514-11 Leyton Orient - Gateshead 20:45 1,681,742,47
pol. s više golova 1X2
3514-Q Leyton Orient - Gateshead 20:45 3,103,202,10
tijek igre 123456
3514-R Leyton Orient - Gateshead 20:45 2,258,2514,03,508,259,00
prvi gol 12
3514-F Leyton Orient - Gateshead 20:45 1,592,13
par/nepar 12
3514-P Leyton Orient - Gateshead 20:45 1,851,83
točan rezultat 102021303132404142
3514-2 Leyton Orient - Gateshead 20:45 8,0010,08,5019,016,028,049,042,070,0
505152606170718081
95,080,0140 140 140 140 140 140 140
900102120313230414
150 10,518,011,546,029,037,0100 65,0
240515250616071708
80,0140 140 140 140 140 140 140 155
180900112233
150 250 11,56,8014,570,0
točan rezultat 1.pol. 102021303140010212
3514-2H Leyton Orient - Gateshead 20:45 3,9011,021,047,055,0165 5,2020,028,0
031304001122
70,0100 250 2,907,5080,0
točan rezultat 2.pol. 102021303132400011
3514-2S Leyton Orient - Gateshead 20:45 4,209,7512,027,042,0100 95,04,106,50
2201021203132304
37,05,6017,016,050,060,0135 250