LIGA PRVAKA - Četvrtak 18.01.2018. ODBOJKA

OSNOVNA 12
4234 Paok - Friedrichshafen 18:00 4,001,20
točan rezultat 303132031323
4234-2 Paok - Friedrichshafen 18:00 18,09,856,402,083,455,60
1. set 12
4234-F Paok - Friedrichshafen 18:00 3,251,26
hoće li se igrati 5. setova 12
4234-5 Paok - Friedrichshafen 18:00 3,501,22