BUGARSKA KUP - Utorak 24.10.2017. NOGOMET

OSNOVNA 1X21XX212H1-1H1-2
4743 Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 3,553,461,851,751,211,221,753,23
hendikep-1 1X2
4743-H1 Litex Lovech - (-1)Lokomotiv Sofia 16:00 1,753,883,23
manje/više 1.5 12
4743-U1 Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 3,751,20
manje/više 2.5 12
4743-U2 Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 1,891,75
manje/više 3.5 12
4743-U3 Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 1,332,88
manje/više 4.5 12
4743-U4 Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 1,065,50
1.pol manje/više 0.5 12
4743-UH0 Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 2,901,30
1.pol manje/više 1.5 12
4743-UH1 Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 1,372,65
1.pol manje/više 2.5 12
4743-UH2 Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 1,065,90
2.pol manje/više 0.5 12
4743-US0 Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 4,101,15
2.pol manje/više 1.5 12
4743-US1 Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 1,702,00
2.pol manje/više 2.5 12
4743-US2 Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 1,154,40
1. poluvrijeme 1X21XX212
4743-6 Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 4,202,152,301,421,121,48
oba daju gol 12
4743-V Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 1,642,04
1.pol oba daju gol 12
4743-6V Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 3,801,19
2.pol oba daju gol 12
4743-7V Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 3,091,29
daje/ne daje gol 1234
4743-S Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 1,422,521,154,31
1.pol daje/ne daje gol 1234
4743-6S Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 2,391,471,731,92
2.pol daje/ne daje gol 1234
4743-7S Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 2,041,641,512,28
domaćin daje gol u oba pol 12
4743-SA Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 4,871,09
gost daje gol u oba pol 12
4743-SB Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 2,621,36
ukupno golova 01234567
4743-G Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 11,54,803,604,005,8010,021,022,0
multigol 0123467
4743-MG Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 3,801,903,2022,0
broj golova domaćina 012345
4743-GA Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 2,522,404,3012,039,0100
broj golova gosta 012345
4743-GB Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 4,312,803,205,7012,018,0
ishod bez neriješenog 12
4743-M Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 2,601,35
ishod i manje/više 1,5 11X12112X222
4743-C1 Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 11,611,77,474,864,762,21
ishod i manje/više 2.5 11X12112X222
4743-C Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 8,254,804,406,5010,02,85
dupla šansa i manje/više 2,5 1X1X211211X2X22122
4743-D2 Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 3,022,292,844,272,261,89
ishod i manje/više 3,5 11X12112X222
4743-C3 Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 4,814,752,5311,910,25,27
ishod i manje/više 4,5 11X12112X222
4743-C4 Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 4,363,902,1513,430,17,30
1.pol. i 1.pol. manje/više 1,5 11X12112X222
4743-61 Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 5,692,913,6511,87,115,25
ishod i oba daju gol 11X12112X222
4743-CV Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 7,254,503,707,2511,53,20
dupla šansa i oba daju gol 1X1X211211X2X22122
4743-DV Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 2,882,072,414,592,522,15
1.pol. i 1.pol. oba daju gol 11X12112X222
4743-V6 Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 25,17,6314,64,882,912,70
oba daju gol i manje/više 2,5 11122122
4743-V2 Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 6,952,092,468,64
poluvrijeme ili kraj 1X2
4743-11 Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 2,541,761,56
prvi gol 12
4743-F Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 2,331,49
par/nepar 12
4743-P Litex Lovech - Lokomotiv Sofia 16:00 1,851,83