CHALLENGER LIMA KVALIFIKACIJE - Ponedjeljak 23.10.2017. TENIS

OSNOVNA 12
2648 D.Kuzmanov - J.Londero 17:00 2,421,45
1. set 12
2648-6 D.Kuzmanov - J.Londero 17:00 2,301,50
2. set 12
2648-7 D.Kuzmanov - J.Londero 17:00 2,301,50
broj setova - 2 dobivena 23
2648-G D.Kuzmanov - J.Londero 17:00 1,452,23
točan rezultat - 2 dobivena 20210212
2648-2 D.Kuzmanov - J.Londero 17:00 4,005,002,154,00