NJEMAČKA REGIONALNA LIGA BAVARIA - Petak 20.10.2017. NOGOMET

OSNOVNA 1X21XX212H1-1H1-2
2444 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 1,604,004,401,142,101,172,352,10
poluvrijeme/kraj 111X12X1XXX2212X22
2444-1 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 2,2016,037,04,607,2512,016,016,08,50
hendikep-1 1X2
2444-H1 (-1)Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 2,353,912,10
hendikep-2 1X2
2444-H2 (-2)Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 4,274,581,43
hendikep-3 1X2
2444-H3 (-3)Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 9,847,541,09
hendikep+1 1X2
2444-A1 (+1)Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 1,145,3813,5
manje/više 1.5 12
2444-U1 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 5,361,09
manje/više 2.5 12
2444-U2 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 2,501,45
manje/više 3.5 12
2444-U3 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 1,592,12
manje/više 4.5 12
2444-U4 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 1,173,60
1.pol manje/više 0.5 12
2444-UH0 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 3,601,22
1.pol manje/više 1.5 12
2444-UH1 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 1,552,20
1.pol manje/više 2.5 12
2444-UH2 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 1,154,30
2.pol manje/više 0.5 12
2444-US0 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 5,301,09
2.pol manje/više 1.5 12
2444-US1 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 2,001,70
2.pol manje/više 2.5 12
2444-US2 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 1,273,30
2.pol manje/više 3.5 12
2444-US3 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 1,057,25
1. poluvrijeme 1X21XX212
2444-6 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 1,952,504,901,091,651,39
2. poluvrijeme 1X21XX212
2444-7 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 1,752,854,70---
oba daju gol 12
2444-V Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 1,532,29
1.pol oba daju gol 12
2444-6V Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 3,291,27
2.pol oba daju gol 12
2444-7V Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 2,721,38
daje/ne daje gol 1234
2444-S Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 1,076,401,432,57
1.pol daje/ne daje gol 1234
2444-6S Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 1,492,382,401,49
2.pol daje/ne daje gol 1234
2444-7S Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 1,332,962,051,66
domaćin daje gol u oba pol 12
2444-SA Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 1,991,65
gost daje gol u oba pol 12
2444-SB Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 4,901,10
ukupno golova 01234567
2444-G Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 19,06,604,304,004,907,2512,511,0
multigol 0123467
2444-MG Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 5,402,052,4511,0
broj golova domaćina 012345
2444-GA Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 6,403,503,104,407,257,50
broj golova gosta 012345
2444-GB Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 2,572,404,2011,539,0100
gol razlika 11121314X21222324
2444-W Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 3,904,607,508,004,005,4018,060,0155
pobjeda bez primljenog gola 12
2444-0 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 2,9511,5
pobjeda u oba poluvremena 12
2444-8 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 3,7025,0
ishod bez neriješenog 12
2444-M Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 1,223,40
ishod i manje/više 1,5 11X12112X222
2444-C1 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 9,4018,818,51,705,256,06
ishod i manje/više 2.5 11X12112X222
2444-C Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 4,906,4013,02,059,257,75
dupla šansa i manje/više 2,5 1X1X211211X2X22122
2444-D2 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 2,794,333,541,694,611,55
ishod i manje/više 3,5 11X12112X222
2444-C3 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 2,566,446,973,279,3512,8
ishod i manje/više 4,5 11X12112X222
2444-C4 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 2,024,856,204,1221,813,1
1.pol. i 1.pol. manje/više 1,5 11X12112X222
2444-61 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 3,543,606,993,646,6512,7
ishod i oba daju gol 11X12112X222
2444-CV Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 2,804,908,252,9519,011,5
dupla šansa i oba daju gol 1X1X211211X2X22122
2444-DV Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 1,803,222,042,547,322,29
1.pol. i 1.pol. oba daju gol 11X12112X222
2444-V6 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 10,07,1423,52,323,605,97
oba daju gol i manje/više 2,5 11122122
2444-V2 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 8,671,793,196,36
poluvrijeme ili kraj 1X2
2444-11 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 1,362,003,24
pol. s više golova 1X2
2444-Q Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 3,103,202,10
tijek igre 123456
2444-R Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 1,709,5015,05,259,508,00
prvi gol 12
2444-F Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 1,372,71
par/nepar 12
2444-P Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 1,841,84
točan rezultat 102021303132404142
2444-2 Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 9,508,758,0012,511,521,023,021,039,0
505152606170718081
55,050,055,095,085,0220 220 220 220
900102120313230414
220 19,034,016,060,044,041,0220 100
240515250616071708
95,0220 220 220 220 220 220 220 220
180900112233
220 250 19,08,7515,060,0
točan rezultat 1.pol. 102021303140010212
2444-2H Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 3,507,5015,023,048,060,07,0029,030,0
031304001122
110 115 250 3,607,2565,0
točan rezultat 2.pol. 102021303132400011
2444-2S Schweinfurt - Vfr Garching 19:00 4,006,809,2514,023,060,050,05,306,70
2201021203132304
31,08,0027,018,085,070,0120 250