NJEMAČKA REGIONALNA LIGA BAVARIA - Subota 21.10.2017. NOGOMET

OSNOVNA 1X21XX212H1-1H1-2
2446 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 1,554,104,701,122,191,172,432,19
poluvrijeme/kraj 111X12X1XXX2212X22
2446-1 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 2,2515,036,04,607,0011,516,015,08,25
hendikep-1 1X2
2446-H1 (-1)Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 2,433,902,19
hendikep-2 1X2
2446-H2 (-2)Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 4,504,651,40
hendikep-3 1X2
2446-H3 (-3)Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 10,57,831,08
hendikep+1 1X2
2446-A1 (+1)Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 1,125,9712,9
manje/više 1.5 12
2446-U1 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 5,161,10
manje/više 2.5 12
2446-U2 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 2,361,50
manje/više 3.5 12
2446-U3 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 1,562,18
manje/više 4.5 12
2446-U4 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 1,163,70
1.pol manje/više 0.5 12
2446-UH0 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 3,501,23
1.pol manje/više 1.5 12
2446-UH1 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 1,552,20
1.pol manje/više 2.5 12
2446-UH2 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 1,144,40
2.pol manje/više 0.5 12
2446-US0 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 5,201,10
2.pol manje/više 1.5 12
2446-US1 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 1,951,70
2.pol manje/više 2.5 12
2446-US2 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 1,263,40
2.pol manje/više 3.5 12
2446-US3 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 1,047,75
1. poluvrijeme 1X21XX212
2446-6 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 2,002,454,801,091,621,40
2. poluvrijeme 1X21XX212
2446-7 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 1,802,804,60---
oba daju gol 12
2446-V Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 1,542,27
1.pol oba daju gol 12
2446-6V Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 3,331,27
2.pol oba daju gol 12
2446-7V Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 2,751,38
daje/ne daje gol 1234
2446-S Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 1,086,141,432,57
1.pol daje/ne daje gol 1234
2446-6S Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 1,522,322,391,49
2.pol daje/ne daje gol 1234
2446-7S Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 1,352,882,041,67
domaćin daje gol u oba pol 12
2446-SA Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 2,041,61
gost daje gol u oba pol 12
2446-SB Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 4,881,11
ukupno golova 01234567
2446-G Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 18,06,304,204,005,007,5013,511,5
multigol 0123467
2446-MG Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 5,202,052,5011,5
broj golova domaćina 012345
2446-GA Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 6,143,403,104,507,758,25
broj golova gosta 012345
2446-GB Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 2,572,404,2011,538,095,0
gol razlika 11121314X21222324
2446-W Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 3,904,607,758,754,106,0017,055,0150
pobjeda bez primljenog gola 12
2446-0 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 3,0010,5
pobjeda u oba poluvremena 12
2446-8 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 3,8024,0
ishod bez neriješenog 12
2446-M Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 1,193,60
ishod i manje/više 1,5 11X12112X222
2446-C1 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 9,1717,917,61,745,175,87
ishod i manje/više 2.5 11X12112X222
2446-C Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 4,806,2012,52,109,257,50
dupla šansa i manje/više 2,5 1X1X211211X2X22122
2446-D2 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 2,734,163,461,744,531,58
ishod i manje/više 3,5 11X12112X222
2446-C3 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 2,556,226,663,439,3512,5
ishod i manje/više 4,5 11X12112X222
2446-C4 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 2,034,725,934,3622,312,9
1.pol. i 1.pol. manje/više 1,5 11X12112X222
2446-61 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 3,553,536,813,786,6612,5
ishod i oba daju gol 11X12112X222
2446-CV Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 2,854,908,253,0018,010,5
dupla šansa i oba daju gol 1X1X211211X2X22122
2446-DV Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 1,823,152,072,556,942,28
1.pol. i 1.pol. oba daju gol 11X12112X222
2446-V6 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 10,37,1523,42,363,535,81
oba daju gol i manje/više 2,5 11122122
2446-V2 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 8,431,813,106,59
poluvrijeme ili kraj 1X2
2446-11 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 1,381,973,15
pol. s više golova 1X2
2446-Q Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 3,103,202,10
tijek igre 123456
2446-R Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 1,6510,016,05,7510,08,00
prvi gol 12
2446-F Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 1,382,66
par/nepar 12
2446-P Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 1,841,84
točan rezultat 102021303132404142
2446-2 Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 9,258,758,0012,511,521,024,022,041,0
505152606170718081
60,055,060,0105 95,0205 205 205 205
900102120313230414
205 18,032,016,055,043,041,0205 100
240515250616071708
95,0205 205 205 205 205 205 205 210
180900112233
210 250 18,08,5015,060,0
točan rezultat 1.pol. 102021303140010212
2446-2H Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 3,507,5016,024,050,065,06,8028,030,0
031304001122
110 115 250 3,507,2565,0
točan rezultat 2.pol. 102021303132400011
2446-2S Ingolstadt Am - Eichstatt 14:00 4,007,009,5014,524,065,055,05,206,70
2201021203132304
31,07,7526,018,080,070,0120 250