LIGA PRVAKA (ŽENE) - Subota 18.11.2017. RUKOMET

OSNOVNA 1X21XX2
1207 Gyori Audi Eto - Brest Bretagne Handball 15:00 1,1313,07,001,044,55
hendikep 12
1207-H (-5.5) Gyori Audi Eto - Brest Bretagne Handball 15:00 1,851,80
manje/više 12
1207-U (51,5) Gyori Audi Eto - Brest Bretagne Handball 15:00 1,821,82