KATAR 1. LIGA - Petak 24.11.2017. NOGOMET

OSNOVNA 1X21XX212H1-1H1-2
2720 Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 3,013,751,951,671,281,181,673,10
hendikep-1 1X2
2720-H1 Al Sadd - (-1)Al Duhail Sc 16:10 1,674,383,10
manje/više 1.5 12
2720-U1 Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 7,451,04
manje/više 2.5 12
2720-U2 Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 3,021,30
manje/više 3.5 12
2720-U3 Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 1,921,73
manje/više 4.5 12
2720-U4 Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 1,312,65
1.pol manje/više 0.5 12
2720-UH0 Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 4,401,14
1.pol manje/više 1.5 12
2720-UH1 Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 1,751,90
1.pol manje/više 2.5 12
2720-UH2 Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 1,233,40
2.pol manje/više 0.5 12
2720-US0 Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 6,801,04
2.pol manje/više 1.5 12
2720-US1 Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 2,301,50
2.pol manje/više 2.5 12
2720-US2 Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 1,392,60
2.pol manje/više 3.5 12
2720-US3 Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 1,105,30
1. poluvrijeme 1X21XX212
2720-6 Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 3,302,552,251,441,201,34
oba daju gol 12
2720-V Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 1,263,23
1.pol oba daju gol 12
2720-6V Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 2,501,43
2.pol oba daju gol 12
2720-7V Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 2,101,60
daje/ne daje gol 1234
2720-S Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 1,183,951,076,02
1.pol daje/ne daje gol 1234
2720-6S Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 1,801,831,512,29
2.pol daje/ne daje gol 1234
2720-7S Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 1,572,161,342,83
domaćin daje gol u oba pol 12
2720-SA Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 2,841,30
gost daje gol u oba pol 12
2720-SB Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 2,021,60
ukupno golova 01234567
2720-G Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 29,08,755,104,204,606,009,256,40
multigol 0123467
2720-MG Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 7,502,302,106,40
broj golova domaćina 012345
2720-GA Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 3,952,703,306,2014,022,0
broj golova gosta 012345
2720-GB Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 6,023,403,104,507,758,50
ishod bez neriješenog 12
2720-M Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 2,251,45
ishod i manje/više 1,5 11X12112X222
2720-C1 Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 19,528,814,83,554,582,05
ishod i manje/više 2.5 11X12112X222
2720-C Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 12,07,757,754,106,502,35
dupla šansa i manje/više 2,5 1X1X211211X2X22122
2720-D2 Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 4,673,894,702,671,771,42
ishod i manje/više 3,5 11X12112X222
2720-C3 Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 5,547,663,686,546,473,50
ishod i manje/više 4,5 11X12112X222
2720-C4 Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 4,534,992,837,3111,23,97
1.pol. i 1.pol. manje/više 1,5 11X12112X222
2720-61 Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 5,824,364,426,725,454,06
ishod i oba daju gol 11X12112X222
2720-CV Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 4,504,302,808,7529,04,90
dupla šansa i oba daju gol 1X1X211211X2X22122
2720-DV Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 2,261,731,696,854,153,07
1.pol. i 1.pol. oba daju gol 11X12112X222
2720-V6 Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 12,45,858,714,404,362,94
oba daju gol i manje/više 2,5 11122122
2720-V2 Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 9,421,454,318,72
poluvrijeme ili kraj 1X2
2720-11 Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 2,402,011,63
prvi gol 12
2720-F Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 2,111,60
par/nepar 12
2720-P Al Sadd - Al Duhail Sc 16:10 1,841,84