DANSKA 2. LIGA - Subota 18.11.2017. RUKOMET

OSNOVNA 1X21XX2
4075 Hoj Elitehandbold - Stoholm 15:00 1,409,503,551,222,58
hendikep 12
4075-H (-2.5) Hoj Elitehandbold - Stoholm 15:00 1,801,85
manje/više 12
4075-U (53,5) Hoj Elitehandbold - Stoholm 15:00 1,821,82