DANSKA 1. LIGA (ŽENE) - Subota 24.02.2018. RUKOMET

OSNOVNA 1X21XX212
5518 Team Esbjerg - Kobenhavn H.B. 16:10 1,957,502,201,551,701,03
hendikep 12
5518-H (-0.5) Team Esbjerg - Kobenhavn H.B. 16:10 2,201,55
manje/više 12
5518-U (51,5) Team Esbjerg - Kobenhavn H.B. 16:10 1,751,90