LIGA PRVAKA - Utorak 03.04.2018. NOGOMET

OSNOVNA 1X21XX212H1-1H1-2
6769 Sevilla - Bayern Munich 20:45 4,653,751,752,081,191,272,082,96
poluvrijeme/kraj 111X12X1XXX2212X22
6769-1 Sevilla - Bayern Munich 20:45 6,9014,518,09,756,104,7034,014,52,55
hendikep-1 1X2
6769-H1 Sevilla - (-1)Bayern Munich 20:45 2,083,472,96
hendikep-2 1X2
6769-H2 Sevilla - (-2)Bayern Munich 20:45 1,305,176,00
hendikep-3 1X2
6769-H3 Sevilla - (-3)Bayern Munich 20:45 1,049,7315,6
hendikep+1 1X2
6769-A1 Sevilla - (+1)Bayern Munich 20:45 11,15,381,19
manje/više 1.5 12
6769-U1 Sevilla - Bayern Munich 20:45 4,421,19
manje/više 2.5 12
6769-U2 Sevilla - Bayern Munich 20:45 2,111,65
manje/više 3.5 12
6769-U3 Sevilla - Bayern Munich 20:45 1,452,63
manje/više 4.5 12
6769-U4 Sevilla - Bayern Munich 20:45 1,134,60
1.pol manje/više 0.5 12
6769-UH0 Sevilla - Bayern Munich 20:45 3,101,29
1.pol manje/više 1.5 12
6769-UH1 Sevilla - Bayern Munich 20:45 1,452,45
1.pol manje/više 2.5 12
6769-UH2 Sevilla - Bayern Munich 20:45 1,115,30
2.pol manje/više 0.5 12
6769-US0 Sevilla - Bayern Munich 20:45 4,501,20
2.pol manje/više 1.5 12
6769-US1 Sevilla - Bayern Munich 20:45 1,801,90
2.pol manje/više 2.5 12
6769-US2 Sevilla - Bayern Munich 20:45 1,214,00
2.pol manje/više 3.5 12
6769-US3 Sevilla - Bayern Munich 20:45 1,029,75
1. poluvrijeme 1X21XX212
6769-6 Sevilla - Bayern Munich 20:45 4,402,302,201,521,131,47
2. poluvrijeme 1X21XX212
6769-7 Sevilla - Bayern Munich 20:45 4,202,602,00---
oba daju gol 12
6769-V Sevilla - Bayern Munich 20:45 1,632,14
1.pol oba daju gol 12
6769-6V Sevilla - Bayern Munich 20:45 3,611,23
2.pol oba daju gol 12
6769-7V Sevilla - Bayern Munich 20:45 2,951,33
daje/ne daje gol 1234
6769-S Sevilla - Bayern Munich 20:45 1,442,601,135,04
1.pol daje/ne daje gol 1234
6769-6S Sevilla - Bayern Munich 20:45 2,391,491,642,08
2.pol daje/ne daje gol 1234
6769-7S Sevilla - Bayern Munich 20:45 2,041,671,452,51
domaćin daje gol u oba pol 12
6769-SA Sevilla - Bayern Munich 20:45 4,881,13
gost daje gol u oba pol 12
6769-SB Sevilla - Bayern Munich 20:45 2,371,50
ukupno golova 01234567
6769-G Sevilla - Bayern Munich 20:45 14,05,303,803,905,408,7517,017,0
multigol 0123467
6769-MG Sevilla - Bayern Munich 20:45 4,401,952,8517,0
broj golova domaćina 012345
6769-GA Sevilla - Bayern Munich 20:45 2,602,404,2011,538,095,0
broj golova gosta 012345
6769-GB Sevilla - Bayern Munich 20:45 5,043,003,105,1010,013,0
gol razlika 11121314X21222324
6769-W Sevilla - Bayern Munich 20:45 5,4015,047,0120 3,803,505,209,7512,5
pobjeda bez primljenog gola 12
6769-0 Sevilla - Bayern Munich 20:45 8,253,10
pobjeda u oba poluvremena 12
6769-8 Sevilla - Bayern Munich 20:45 20,04,70
ishod bez neriješenog 12
6769-M Sevilla - Bayern Munich 20:45 3,501,30
ishod i manje/više 1,5 11X12112X222
6769-C1 Sevilla - Bayern Munich 20:45 13,713,98,115,174,882,00
ishod i manje/više 2.5 11X12112X222
6769-C Sevilla - Bayern Munich 20:45 9,505,304,506,809,752,50
dupla šansa i manje/više 2,5 1X1X211211X2X22122
6769-D2 Sevilla - Bayern Munich 20:45 3,432,463,084,302,011,75
ishod i manje/više 3,5 11X12112X222
6769-C3 Sevilla - Bayern Munich 20:45 5,445,282,5311,99,694,37
ishod i manje/više 4,5 11X12112X222
6769-C4 Sevilla - Bayern Munich 20:45 4,894,202,1012,925,95,83
1.pol. i 1.pol. manje/više 1,5 11X12112X222
6769-61 Sevilla - Bayern Munich 20:45 6,093,153,6011,96,864,57
ishod i oba daju gol 11X12112X222
6769-CV Sevilla - Bayern Munich 20:45 7,504,603,308,2514,03,10
dupla šansa i oba daju gol 1X1X211211X2X22122
6769-DV Sevilla - Bayern Munich 20:45 2,951,952,245,402,552,21
1.pol. i 1.pol. oba daju gol 11X12112X222
6769-V6 Sevilla - Bayern Munich 20:45 24,07,3612,55,203,152,55
oba daju gol i manje/više 2,5 11122122
6769-V2 Sevilla - Bayern Munich 20:45 7,461,952,707,75
poluvrijeme ili kraj 1X2
6769-11 Sevilla - Bayern Munich 20:45 2,711,841,48
pol. s više golova 1X2
6769-Q Sevilla - Bayern Munich 20:45 3,103,202,10
tijek igre 123456
6769-R Sevilla - Bayern Munich 20:45 5,758,758,001,858,7516,0
prvi gol 12
6769-F Sevilla - Bayern Munich 20:45 2,451,45
par/nepar 12
6769-P Sevilla - Bayern Munich 20:45 1,851,83
minuta prvog gola 1-910-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980-0
6769-3 Sevilla - Bayern Mun 20:45 3,904,656,007,008,0013,016,518,019,014,0
točan rezultat 102021303132404142
6769-2 Sevilla - Bayern Munich 20:45 13,525,013,570,038,041,0160 85,095,0
505152606170718081
175 175 175 175 175 175 175 185 180
900102120313230414
250 8,008,758,0014,513,524,031,029,0
240515250616071708
55,055,080,090,0175 160 175 175 175
180900112233
175 175 14,07,5015,065,0
točan rezultat 1.pol. 102021303140010212
6769-2H Sevilla - Bayern Munich 20:45 6,1025,030,095,0115 250 3,608,7518,0
031304001122
32,065,095,03,107,5075,0
točan rezultat 2.pol. 102021303132400011
6769-2S Sevilla - Bayern Munich 20:45 6,7022,018,070,070,0135 250 4,506,60
2201021203132304
35,04,007,7510,519,031,080,055,0