NIZOZEMSKA 1. LIGA - Subota 25.11.2017. NOGOMET

OSNOVNA 1X21XX212H1-1H1-2
2663 Groningen - Feyenoord 19:45 5,003,921,602,201,141,212,202,56
poluvrijeme/kraj 111X12X1XXX2212X22
2663-1 Groningen - Feyenoord 19:45 8,0015,017,011,06,604,5038,015,02,30
hendikep-1 1X2
2663-H1 Groningen - (-1)Feyenoord 19:45 2,203,712,56
hendikep-2 1X2
2663-H2 Groningen - (-2)Feyenoord 19:45 1,384,744,89
hendikep-3 1X2
2663-H3 Groningen - (-3)Feyenoord 19:45 1,078,2811,9
hendikep+1 1X2
2663-A1 Groningen - (+1)Feyenoord 19:45 13,35,921,14
manje/više 1.5 12
2663-U1 Groningen - Feyenoord 19:45 4,661,14
manje/više 2.5 12
2663-U2 Groningen - Feyenoord 19:45 2,151,60
manje/više 3.5 12
2663-U3 Groningen - Feyenoord 19:45 1,482,41
manje/više 4.5 12
2663-U4 Groningen - Feyenoord 19:45 1,134,20
1.pol manje/više 0.5 12
2663-UH0 Groningen - Feyenoord 19:45 3,301,26
1.pol manje/više 1.5 12
2663-UH1 Groningen - Feyenoord 19:45 1,502,35
1.pol manje/više 2.5 12
2663-UH2 Groningen - Feyenoord 19:45 1,124,90
2.pol manje/više 0.5 12
2663-US0 Groningen - Feyenoord 19:45 4,801,15
2.pol manje/više 1.5 12
2663-US1 Groningen - Feyenoord 19:45 1,901,80
2.pol manje/više 2.5 12
2663-US2 Groningen - Feyenoord 19:45 1,233,70
2.pol manje/više 3.5 12
2663-US3 Groningen - Feyenoord 19:45 1,038,75
1. poluvrijeme 1X21XX212
2663-6 Groningen - Feyenoord 19:45 4,902,402,051,611,101,44
2. poluvrijeme 1X21XX212
2663-7 Groningen - Feyenoord 19:45 4,602,751,85---
oba daju gol 12
2663-V Groningen - Feyenoord 19:45 1,602,15
1.pol oba daju gol 12
2663-6V Groningen - Feyenoord 19:45 3,561,24
2.pol oba daju gol 12
2663-7V Groningen - Feyenoord 19:45 2,921,34
daje/ne daje gol 1234
2663-S Groningen - Feyenoord 19:45 1,462,461,105,66
1.pol daje/ne daje gol 1234
2663-6S Groningen - Feyenoord 19:45 2,481,461,562,22
2.pol daje/ne daje gol 1234
2663-7S Groningen - Feyenoord 19:45 2,111,621,382,73
domaćin daje gol u oba pol 12
2663-SA Groningen - Feyenoord 19:45 5,241,09
gost daje gol u oba pol 12
2663-SB Groningen - Feyenoord 19:45 2,161,54
ukupno golova 01234567
2663-G Groningen - Feyenoord 19:45 15,05,704,003,905,208,2515,014,5
multigol 0123467
2663-MG Groningen - Feyenoord 19:45 4,701,952,7014,5
broj golova domaćina 012345
2663-GA Groningen - Feyenoord 19:45 2,462,404,4012,544,0100
broj golova gosta 012345
2663-GB Groningen - Feyenoord 19:45 5,663,203,104,708,509,75
gol razlika 11121314X21222324
2663-W Groningen - Feyenoord 19:45 5,9017,060,0165 3,903,704,708,259,75
pobjeda bez primljenog gola 12
2663-0 Groningen - Feyenoord 19:45 10,02,90
pobjeda u oba poluvremena 12
2663-8 Groningen - Feyenoord 19:45 24,04,00
ishod bez neriješenog 12
2663-M Groningen - Feyenoord 19:45 3,801,21
ishod i manje/više 1,5 11X12112X222
2663-C1 Groningen - Feyenoord 19:45 15,815,48,296,005,141,81
ishod i manje/više 2.5 11X12112X222
2663-C Groningen - Feyenoord 19:45 11,05,704,507,7510,02,25
dupla šansa i manje/više 2,5 1X1X211211X2X22122
2663-D2 Groningen - Feyenoord 19:45 3,822,523,204,761,841,66
ishod i manje/više 3,5 11X12112X222
2663-C3 Groningen - Feyenoord 19:45 6,335,722,4513,79,983,77
ishod i manje/više 4,5 11X12112X222
2663-C4 Groningen - Feyenoord 19:45 5,704,491,9914,525,94,96
1.pol. i 1.pol. manje/više 1,5 11X12112X222
2663-61 Groningen - Feyenoord 19:45 6,673,303,4813,36,934,04
ishod i oba daju gol 11X12112X222
2663-CV Groningen - Feyenoord 19:45 8,504,803,0010,015,02,90
dupla šansa i oba daju gol 1X1X211211X2X22122
2663-DV Groningen - Feyenoord 19:45 3,201,902,196,282,432,18
1.pol. i 1.pol. oba daju gol 11X12112X222
2663-V6 Groningen - Feyenoord 19:45 25,67,4411,45,773,302,38
oba daju gol i manje/više 2,5 11122122
2663-V2 Groningen - Feyenoord 19:45 7,991,932,836,78
poluvrijeme ili kraj 1X2
2663-11 Groningen - Feyenoord 19:45 3,031,911,39
pol. s više golova 1X2
2663-Q Groningen - Feyenoord 19:45 3,103,202,10
tijek igre 123456
2663-R Groningen - Feyenoord 19:45 5,759,508,001,709,5016,0
prvi gol 12
2663-F Groningen - Feyenoord 19:45 2,651,39
par/nepar 12
2663-P Groningen - Feyenoord 19:45 1,841,84
točan rezultat 102021303132404142
2663-2 Groningen - Feyenoord 19:45 16,031,015,055,045,045,0215 105 110
505152606170718081
215 215 215 215 215 215 215 220 215
900102120313230414
250 8,258,258,0012,512,023,025,024,0
240515250616071708
47,065,060,075,0120 115 215 215 215
180900112233
215 215 15,08,0016,070,0
točan rezultat 1.pol. 102021303140010212
2663-2H Groningen - Feyenoord 19:45 6,7029,032,0115 130 250 3,507,7517,0
031304001122
26,055,075,03,307,5070,0
točan rezultat 2.pol. 102021303132400011
2663-2S Groningen - Feyenoord 19:45 7,5026,019,085,075,0140 250 4,806,80
2201021203132304
35,03,907,0010,016,027,075,055,0