CHALLENGER ANDRIA - Srijeda 22.11.2017. TENIS

OSNOVNA 12
5218 A.Olivetti - U.Ignatik 17:20 2,951,35
1. set 12
5218-6 A.Olivetti - U.Ignatik 17:20 2,601,40
2. set 12
5218-7 A.Olivetti - U.Ignatik 17:20 2,601,40
broj setova - 2 dobivena 23
5218-G A.Olivetti - U.Ignatik 17:20 1,442,28
točan rezultat - 2 dobivena 20210212
5218-2 A.Olivetti - U.Ignatik 17:20 5,505,251,954,00