LIGA PRVAKA - Utorak 21.11.2017. NOGOMET

OSNOVNA 1X21XX212H1-1H1-2
4738 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,454,856,501,122,781,192,062,78
poluvrijeme/kraj 111X12X1XXX2212X22
4738-1 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,9518,050,04,307,7515,016,018,011,5
hendikep-1 1X2
4738-H1 (-1)Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 2,063,932,78
hendikep-2 1X2
4738-H2 (-2)Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 3,514,301,63
hendikep-3 1X2
4738-H3 (-3)Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 7,586,541,18
hendikep+1 1X2
4738-A1 (+1)Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,125,8420,8
manje/više 1.5 12
4738-U1 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 5,541,12
manje/više 2.5 12
4738-U2 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 2,501,47
manje/više 3.5 12
4738-U3 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,632,19
manje/više 4.5 12
4738-U4 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,213,60
1.pol manje/više 0.5 12
4738-UH0 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 3,601,23
1.pol manje/više 1.5 12
4738-UH1 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,602,20
1.pol manje/više 2.5 12
4738-UH2 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,164,40
2.pol manje/više 0.5 12
4738-US0 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 5,301,16
2.pol manje/više 1.5 12
4738-US1 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 2,001,70
2.pol manje/više 2.5 12
4738-US2 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,293,30
2.pol manje/više 3.5 12
4738-US3 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,067,50
1. poluvrijeme 1X21XX212
4738-6 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,802,606,101,061,811,38
2. poluvrijeme 1X21XX212
4738-7 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,603,005,90---
oba daju gol 12
4738-V Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,672,08
1.pol oba daju gol 12
4738-6V Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 3,571,24
2.pol oba daju gol 12
4738-7V Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 2,941,33
daje/ne daje gol 1234
4738-S Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,067,291,582,25
1.pol daje/ne daje gol 1234
4738-6S Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,432,552,701,39
2.pol daje/ne daje gol 1234
4738-7S Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,283,222,291,53
domaćin daje gol u oba pol 12
4738-SA Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,841,83
gost daje gol u oba pol 12
4738-SB Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 6,201,08
ukupno golova 01234567
4738-G Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 19,06,604,304,004,907,2512,511,0
multigol 0123467
4738-MG Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 5,502,052,4511,0
broj golova domaćina 012345
4738-GA Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 7,293,803,204,106,406,00
broj golova gosta 012345
4738-GB Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 2,252,404,9016,060,0100
gol razlika 11121314X21222324
4738-W Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 3,904,306,506,104,805,8026,0100 250
pobjeda bez primljenog gola 12
4738-0 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 2,5014,5
pobjeda u oba poluvremena 12
4738-8 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 3,1027,0
ishod bez neriješenog 12
4738-M Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,165,20
ishod i manje/više 1,5 11X12112X222
4738-C1 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 8,7718,821,61,535,978,45
ishod i manje/više 2.5 11X12112X222
4738-C Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 4,406,8016,01,8511,511,0
dupla šansa i manje/više 2,5 1X1X211211X2X22122
4738-D2 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 2,684,813,441,596,101,51
ishod i manje/više 3,5 11X12112X222
4738-C3 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 2,336,828,792,9311,219,4
ishod i manje/više 4,5 11X12112X222
4738-C4 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,825,308,003,7628,419,8
1.pol. i 1.pol. manje/više 1,5 11X12112X222
4738-61 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 3,303,608,143,257,3013,0
ishod i oba daju gol 11X12112X222
4738-CV Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 2,705,6011,52,5019,014,5
dupla šansa i oba daju gol 1X1X211211X2X22122
4738-DV Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,843,932,142,188,532,07
1.pol. i 1.pol. oba daju gol 11X12112X222
4738-V6 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 9,947,8319,22,083,607,22
oba daju gol i manje/više 2,5 11122122
4738-V2 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 9,431,913,115,13
poluvrijeme ili kraj 1X2
4738-11 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,262,114,04
pol. s više golova 1X2
4738-Q Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 3,103,202,10
tijek igre 123456
4738-R Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,5512,021,07,5012,08,00
prvi gol 12
4738-F Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,283,16
par/nepar 12
4738-P Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 1,841,84
minuta prvog gola 1-910-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980-0
4738-3 Napoli - Shakhtar D 20:45 3,604,405,507,009,0013,019,023,023,019,0
točan rezultat 102021303132404142
4738-2 Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 8,757,758,2510,010,523,017,019,040,0
505152606170718081
38,041,055,060,065,0190 205 205 205
900102120313230414
205 22,047,020,095,065,055,0205 175
240515250616071708
155 205 205 205 205 205 205 205 210
180900112233
205 250 19,09,5018,075,0
točan rezultat 1.pol. 102021303140010212
4738-2H Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 3,306,4015,019,045,075,08,2539,038,0
031304001122
175 170 250 3,608,0075,0
točan rezultat 2.pol. 102021303132400011
4738-2S Napoli - Shakhtar Donetsk 20:45 3,805,909,2511,522,065,039,05,307,25
2201021203132304
36,09,2536,023,0130 105 165 250