RUSIJA 1. LIGA (ŽENE) - Subota 20.01.2018. ODBOJKA

OSNOVNA 12
1071 Uralochka Ntmk Ekaterinburg - Yenisey Krasnoyarsk 13:00 2,301,55
točan rezultat 303132031323
1071-2 Uralochka Ntmk Ekaterinburg - Yenisey Krasnoyarsk 13:00 8,405,304,854,053,454,50
1. set 12
1071-F Uralochka Ntmk Ekaterinburg - Yenisey Krasnoyarsk 13:00 2,071,62
hoće li se igrati 5. setova 12
1071-5 Uralochka Ntmk Ekaterinburg - Yenisey Krasnoyarsk 13:00 2,801,34