ČEŠKA 2. LIGA - Subota 20.01.2018. HOKEJ

OSNOVNA 1X21XX212
2494 Karlovy Vary - Hc Slovnaft Vsetin 17:00 1,405,255,301,112,641,11
hendikep 12
2494-H (-1.5) Karlovy Vary - Hc Slovnaft Vsetin 17:00 1,672,00
manje/više 12
2494-U (5,5) Karlovy Vary - Hc Slovnaft Vsetin 17:00 1,851,85
1. trećina 1X21XX212
2494-F Karlovy Vary - Hc Slovnaft Vsetin 17:00 1,653,204,701,091,901,22