ŠPANJOLSKA 1. LIGA (ŽENE) - Subota 24.02.2018. RUKOMET

OSNOVNA 1X21XX212
1006 Handbol Canyamelar Valencia - Baseti- Zuazo 19:30 4,1011,21,303,001,16-