ITALIJA 1. LIGA - Srijeda 21.02.2018. ODBOJKA

OSNOVNA 12
1008 Verona - Milano 20:30 1,502,40
točan rezultat 303132031323
1008-2 Verona - Milano 20:30 3,803,454,558,905,454,95
1. set 12
1008-F Verona - Milano 20:30 1,552,18
hoće li se igrati 5. setova 12
1008-5 Verona - Milano 20:30 2,901,32