KAZAKSTAN 1. LIGA - Nedjelja 27.05.2018. NOGOMET

OSNOVNA 1X21XX212H1-1H1-2
6937 Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 2,993,102,201,521,291,271,524,50
hendikep-1 1X2
6937-H1 Fc Petropavlovsk - (-1)Ordabasy Shymkent 12:00 1,523,814,50
manje/više 0.5 12
6937-U0 Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 9,001,01
manje/više 1.5 12
6937-U1 Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 3,081,29
manje/više 2.5 12
6937-U2 Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 1,652,02
manje/više 3.5 12
6937-U3 Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 1,223,61
manje/više 4.5 12
6937-U4 Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 1,027,50
1.pol manje/više 0.5 12
6937-UH0 Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 2,601,39
1.pol manje/više 1.5 12
6937-UH1 Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 1,283,00
1.pol manje/više 2.5 12
6937-UH2 Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 1,027,50
2.pol manje/više 0.5 12
6937-US0 Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 3,501,21
2.pol manje/više 1.5 12
6937-US1 Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 1,552,25
2.pol manje/više 2.5 12
6937-US2 Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 1,095,40
1. poluvrijeme 1X21XX212
6937-6 Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 3,602,002,751,291,161,57
oba daju gol 12
6937-V Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 1,761,89
1.pol oba daju gol 12
6937-6V Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 4,281,15
2.pol oba daju gol 12
6937-7V Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 3,441,24
daje/ne daje gol 1234
6937-S Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 1,392,611,263,27
1.pol daje/ne daje gol 1234
6937-6S Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 2,331,492,001,67
2.pol daje/ne daje gol 1234
6937-7S Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 1,991,671,731,92
domaćin daje gol u oba pol 12
6937-SA Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 4,631,11
gost daje gol u oba pol 12
6937-SB Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 3,451,20
ukupno golova 01234567
6937-G Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 9,004,003,404,106,7013,029,037,0
multigol 0123467
6937-MG Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 3,101,853,9037,0
broj golova domaćina 012345
6937-GA Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 2,612,404,1011,036,090,0
broj golova gosta 012345
6937-GB Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 3,272,503,507,7520,039,0
ishod bez neriješenog 12
6937-M Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 2,101,55
ishod i manje/više 1,5 11X12112X222
6937-C1 Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 8,548,916,984,244,602,90
ishod i manje/više 2.5 11X12112X222
6937-C Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 5,904,004,505,6011,53,90
dupla šansa i manje/više 2,5 1X1X211211X2X22122
6937-D2 Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 2,412,132,543,962,972,19
ishod i manje/više 3,5 11X12112X222
6937-C3 Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 3,694,012,7610,711,38,18
ishod i manje/više 4,5 11X12112X222
6937-C4 Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 3,363,462,4513,139,011,9
1.pol. i 1.pol. manje/više 1,5 11X12112X222
6937-61 Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 4,862,583,9710,67,577,33
ishod i oba daju gol 11X12112X222
6937-CV Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 6,604,304,905,109,003,60
dupla šansa i oba daju gol 1X1X211211X2X22122
6937-DV Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 2,702,352,733,362,622,07
1.pol. i 1.pol. oba daju gol 11X12112X222
6937-V6 Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 25,68,1320,04,132,583,17
oba daju gol i manje/više 2,5 11122122
6937-V2 Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 6,272,372,1310,9
poluvrijeme ili kraj 1X2
6937-11 Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 2,361,651,81
prvi gol 12
6937-F Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 2,021,65
par/nepar 12
6937-P Fc Petropavlovsk - Ordabasy Shymkent 12:00 1,851,83