JAPAN 2. LIGA - Subota 24.02.2018. NOGOMET

OSNOVNA 1X21XX212H1-1H1-2
3404 Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 2,302,903,051,281,491,315,391,49
hendikep-1 1X2
3404-H1 (-1)Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 5,393,631,49
manje/više 0.5 12
3404-U0 Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 6,901,05
manje/više 1.5 12
3404-U1 Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 2,581,40
manje/više 2.5 12
3404-U2 Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 1,502,36
manje/više 3.5 12
3404-U3 Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 1,134,61
1.pol manje/više 0.5 12
3404-UH0 Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 2,301,50
1.pol manje/više 1.5 12
3404-UH1 Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 1,223,60
2.pol manje/više 0.5 12
3404-US0 Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 3,101,28
2.pol manje/više 1.5 12
3404-US1 Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 1,452,55
2.pol manje/više 2.5 12
3404-US2 Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 1,066,80
1. poluvrijeme 1X21XX212
3404-6 Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 3,101,903,601,181,251,67
oba daju gol 12
3404-V Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 1,991,70
1.pol oba daju gol 12
3404-6V Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 5,091,12
2.pol oba daju gol 12
3404-7V Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 4,051,19
daje/ne daje gol 1234
3404-S Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 1,362,821,462,46
1.pol daje/ne daje gol 1234
3404-6S Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 2,231,562,481,46
2.pol daje/ne daje gol 1234
3404-7S Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 1,921,762,111,62
domaćin daje gol u oba pol 12
3404-SA Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 4,281,14
gost daje gol u oba pol 12
3404-SB Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 5,241,09
ukupno golova 01234567
3404-G Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 6,903,503,304,408,0017,043,065,0
multigol 0123467
3404-MG Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 2,601,905,0065,0
broj golova domaćina 012345
3404-GA Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 2,822,453,909,7530,065,0
broj golova gosta 012345
3404-GB Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 2,462,404,4012,544,0100
ishod bez neriješenog 12
3404-M Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 1,552,10
ishod i manje/više 1,5 11X12112X222
3404-C1 Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 6,236,947,143,404,724,36
ishod i manje/više 2.5 11X12112X222
3404-C Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 4,203,505,004,8014,06,10
dupla šansa i manje/više 2,5 1X1X211211X2X22122
3404-D2 Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 1,932,092,293,644,412,55
ishod i manje/više 3,5 11X12112X222
3404-C3 Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 2,773,523,359,4213,812,7
ishod i manje/više 4,5 11X12112X222
3404-C4 Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 2,543,193,1212,657,616,8
1.pol. i 1.pol. manje/više 1,5 11X12112X222
3404-61 Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 4,072,304,669,118,4511,6
ishod i oba daju gol 11X12112X222
3404-CV Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 6,004,407,253,606,904,50
dupla šansa i oba daju gol 1X1X211211X2X22122
3404-DV Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 2,632,853,202,432,821,94
1.pol. i 1.pol. oba daju gol 11X12112X222
3404-V6 Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 26,39,0719,23,402,304,03
oba daju gol i manje/više 2,5 11122122
3404-V2 Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 6,012,791,8612,4
poluvrijeme ili kraj 1X2
3404-11 Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 1,941,572,31
prvi gol 12
3404-F Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 1,711,95
par/nepar 12
3404-P Yokohama Fc - Matsumoto Yamaga 23:59 1,861,82