ITF SAD F19B - Srijeda 18.07.2018. TENIS

OSNOVNA 12
1020 E.Karlovskiy - A.Dougaz 20:30 1,174,10
1. set 12
1020-6 E.Karlovskiy - A.Dougaz 20:30 1,253,30
2. set 12
1020-7 E.Karlovskiy - A.Dougaz 20:30 1,253,30
broj setova - 2 dobivena 23
1020-G E.Karlovskiy - A.Dougaz 20:30 1,262,90
točan rezultat - 2 dobivena 20210212
1020-2 E.Karlovskiy - A.Dougaz 20:30 1,504,507,007,50