JAPAN 2. LIGA - Subota 26.05.2018. NOGOMET

OSNOVNA 1X21XX212H1-1H1-2
3522 Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 1,603,554,901,102,061,212,572,06
hendikep-1 1X2
3522-H1 (-1)Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 2,573,612,06
manje/više 1.5 12
3522-U1 Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 3,691,21
manje/više 2.5 12
3522-U2 Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 1,871,77
manje/više 3.5 12
3522-U3 Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 1,322,93
manje/više 4.5 12
3522-U4 Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 1,065,70
1.pol manje/više 0.5 12
3522-UH0 Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 2,901,31
1.pol manje/više 1.5 12
3522-UH1 Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 1,362,65
1.pol manje/više 2.5 12
3522-UH2 Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 1,066,00
2.pol manje/više 0.5 12
3522-US0 Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 4,001,16
2.pol manje/više 1.5 12
3522-US1 Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 1,652,00
2.pol manje/više 2.5 12
3522-US2 Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 1,144,40
1. poluvrijeme 1X21XX212
3522-6 Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 2,052,205,301,061,551,47
oba daju gol 12
3522-V Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 1,771,87
1.pol oba daju gol 12
3522-6V Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 4,171,16
2.pol oba daju gol 12
3522-7V Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 3,381,24
daje/ne daje gol 1234
3522-S Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 1,114,951,592,12
1.pol daje/ne daje gol 1234
3522-6S Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 1,632,062,781,35
2.pol daje/ne daje gol 1234
3522-7S Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 1,432,492,361,48
domaćin daje gol u oba pol 12
3522-SA Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 2,331,45
gost daje gol u oba pol 12
3522-SB Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 6,561,03
ukupno golova 01234567
3522-G Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 11,54,703,604,005,8010,021,023,0
multigol 0123467
3522-MG Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 3,701,903,3023,0
broj golova domaćina 012345
3522-GA Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 4,953,003,105,1010,013,0
broj golova gosta 012345
3522-GB Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 2,122,405,2018,070,0100
ishod bez neriješenog 12
3522-M Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 1,183,60
ishod i manje/više 1,5 11X12112X222
3522-C1 Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 6,6411,413,71,895,347,12
ishod i manje/više 2.5 11X12112X222
3522-C Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 3,704,9010,02,4512,59,50
dupla šansa i manje/više 2,5 1X1X211211X2X22122
3522-D2 Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 2,133,352,732,055,901,87
ishod i manje/više 3,5 11X12112X222
3522-C3 Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 2,194,936,264,4912,419,4
ishod i manje/više 4,5 11X12112X222
3522-C4 Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 1,844,175,816,4039,921,9
1.pol. i 1.pol. manje/više 1,5 11X12112X222
3522-61 Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 3,292,886,824,477,8313,0
ishod i oba daju gol 11X12112X222
3522-CV Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 3,505,0010,52,5511,59,50
dupla šansa i oba daju gol 1X1X211211X2X22122
3522-DV Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 2,093,542,562,095,401,96
1.pol. i 1.pol. oba daju gol 11X12112X222
3522-V6 Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 14,28,4021,52,332,886,11
oba daju gol i manje/više 2,5 11122122
3522-V2 Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 7,482,272,366,82
poluvrijeme ili kraj 1X2
3522-11 Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 1,381,833,39
prvi gol 12
3522-F Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 1,352,79
par/nepar 12
3522-P Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki 23:59 1,851,83