JAPAN 2. LIGA - Petak 16.11.2018. NOGOMET

OSNOVNA 1X21XX212H1-1H1-2
5075 Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 2,953,052,251,501,291,281,504,65
hendikep-1 1X2
5075-H1 Kamatamare Sanuki - (-1)Kyoto Ps 23:59 1,503,854,65
manje/više 1.5 12
5075-U1 Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 3,191,27
manje/više 2.5 12
5075-U2 Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 1,701,95
manje/više 3.5 12
5075-U3 Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 1,233,45
manje/više 4.5 12
5075-U4 Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 1,037,25
1.pol manje/više 0.5 12
5075-UH0 Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 2,651,37
1.pol manje/više 1.5 12
5075-UH1 Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 1,292,95
1.pol manje/više 2.5 12
5075-UH2 Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 1,037,25
2.pol manje/više 0.5 12
5075-US0 Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 3,601,20
2.pol manje/više 1.5 12
5075-US1 Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 1,552,20
2.pol manje/više 2.5 12
5075-US2 Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 1,105,20
1. poluvrijeme 1X21XX212
5075-6 Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 3,502,052,801,281,181,55
oba daju gol 12
5075-V Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 1,711,93
1.pol oba daju gol 12
5075-6V Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 4,131,17
2.pol oba daju gol 12
5075-7V Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 3,331,25
daje/ne daje gol 1234
5075-S Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 1,362,731,263,27
1.pol daje/ne daje gol 1234
5075-6S Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 2,251,532,001,67
2.pol daje/ne daje gol 1234
5075-7S Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 1,931,721,731,92
domaćin daje gol u oba pol 12
5075-SA Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 4,341,12
gost daje gol u oba pol 12
5075-SB Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 3,451,20
ukupno golova 01234567
5075-G Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 9,254,203,404,106,5012,527,034,0
multigol 0247
5075-MG Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 3,201,853,8034,0
broj golova domaćina 012345
5075-GA Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 2,732,404,0010,532,075,0
broj golova gosta 012345
5075-GB Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 3,272,503,507,7520,039,0
ishod bez neriješenog 12
5075-M Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 2,051,55
ishod i manje/više 1,5 11X12112X222
5075-C1 Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 8,609,377,333,984,552,95
ishod i manje/više 2.5 11X12112X222
5075-C Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 5,804,104,705,2011,03,90
dupla šansa i manje/više 2,5 112131122232
5075-D2 Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 2,432,202,603,712,962,14
ishod i manje/više 3,5 11X12112X222
5075-C3 Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 3,604,112,879,6910,88,15
ishod i manje/više 4,5 11X12112X222
5075-C4 Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 3,263,502,5416,335,811,7
1.pol. i 1.pol. manje/više 1,5 1UXU2U1OXO2O
5075-61 Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 4,762,634,069,877,397,38
ishod i oba daju gol 11X12112X222
5075-CV Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 6,104,304,805,009,253,80
dupla šansa i oba daju gol 112131122232
5075-DV Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 2,612,342,653,362,752,10
1.pol. i 1.pol. oba daju gol 11X12112X222
5075-V6 Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 23,77,9319,63,992,633,24
oba daju gol i manje/više 2,5 11122122
5075-V2 Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 6,312,292,1910,8
poluvrijeme ili kraj 1X2
5075-11 Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 2,271,661,85
prvi gol 12
5075-F Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 1,981,69
par/nepar 12
5075-P Kamatamare Sanuki - Kyoto Ps 23:59 1,851,83