ATP MIAMI PAROVI - Četvrtak 21.03.2019. TENIS

OSNOVNA 12
5241 K.Khachanov D.Medvedev - W.Koolhof S.Tsitsipas 16:00 2,101,65
1. set 12
5241-6 K.Khachanov D.Medvedev - W.Koolhof S.Tsitsipas 16:00 1,951,70
2. set 12
5241-7 K.Khachanov D.Medvedev - W.Koolhof S.Tsitsipas 16:00 1,951,70
broj setova - 2 dobivena 23
5241-N K.Khachanov D.Medvedev - W.Koolhof S.Tsitsipas 16:00 1,532,08
točan rezultat - 2 dobivena 20210212
5241-3 K.Khachanov D.Medvedev - W.Koolhof S.Tsitsipas 16:00 3,604,202,604,00