STANLEY SUPERBET Feyenoord - Shakhtar Donetsk, Utorak 17.10.2017.   NOGOMET

     
8929 S.Berghuis(Fey) F,S
8998 S.Larsson(Fey) NOF
9000 M.Kramer(Fey) NOF
9001 D.Vente(Fey) NOG
9002 B.Basacikoglu(Fey) NOG
9003 C.Toure(Fey) NOG
9011 J.Toornstra(Fey) NOF
9014 G.Blanco(Sha) NOG
9018 Dentinho(Sha) NOG
9020 Bernard(Sha) L,S,SS
9022 V.Kovalenko(Sha) NOF