Subota 23.05.2020.

STOLNI TENIS UKRAJINA TT CUPOSTALI SPORTOVI

Br. Susret Rezultat
1273K.Yehorov - O.Semenets 0-1
1274N.Mosiuk - V.Bedriychuk 0-1
1278I.Kozhenkov - A.Maksimenko 0-1
1282S.Gogenko - S.Cibulin 1-0
1285D.Kryshtal - M.Kolos 0-1
1295I.Matsehora - D.Yasashnyi 1-0
1300V.Tatarinov - V.Boiko 1-0
1301S.Orlovskiy - S.Skachenko 1-0
1558A.Hubenko - Y.Pysmennyi 0-1
1560A.Chaplyanka - K.Yehorov 1-0
1659A.Savchenko - I.Matsehora 1-0
1660N.Mosiuk - V.Tatarinov 1-0
1666I.Kozhenkov - S.Orlovskiy 0-1
1667S.Gogenko - O.Levadniy 1-0
1668D.Kryshtal - V.Kovalenko 0-1
1798D.Yasashnyi - S.Melkumian 0-1
1857V.Boiko - D.Symonchuk 0-1
1858S.Skachenko - O.Metla 1-0
1859M.Telnoi - S.Cibulin 1-0
1860O.Semenets - M.Kolos 0-1
1861A.Hubenko - S.Gogenko 0-1
1862A.Chaplyanka - D.Kryshtal 1-0
1863Y.Pysmennyi - S.Cibulin 1-0
1865K.Yehorov - M.Kolos 0-1
1869O.Levadniy - M.Telnoi 1-0
1871V.Kovalenko - O.Semenets 1-0
1872A.Khvysiuk - V.Trachuk 1-0
1873A.Kurotich - A.Michalus 1-0
1874V.Trachuk - S.Panasiuk 1-0
1877A.Khvysiuk - A.Kurotich 1-0
1879S.Panasiuk - A.Michalus 0-1
1880V.Trachuk - A.Kurotich 0-1
1882A.Michalus - A.Khvysiuk 0-1
1886A.Kurotich - S.Panasiuk 0-1
1897O.Mykhalus - V.Trachuk 1-0
1899S.Panasiuk - A.Khvysiuk 0-1