MLB - Subota 25.05.2019. BASEBALL

OSNOVNA 12
1042 Kansas City Royals - New York Yankees 20:15 2,121,70
hendikep 12
1042-H (+1.5)Kansas City Royals - New York Yankees 20:15 1,602,20
manje/više 12
1042-U (9.5) Kansas City Royals - New York Yankees 20:15 1,801,90