PRIJATELJSKE UTAKMICE - Utorak 23.07.2019. NOGOMET

OSNOVNA 1X21XX212H1-1H1-2
2200 Notts County - Ipswich 20:00 4,053,801,651,961,151,171,962,62
hendikep-1 1X2
2200-H1 Notts County - (-1)Ipswich 20:00 1,963,932,62
manje/više 2.5 12
2200-U2 Notts County - Ipswich 20:00 2,441,45
oba daju gol 12
2200-V Notts County - Ipswich 20:00 1,472,38
daje/ne daje gol 1234
2200-S Notts County - Ipswich 20:00 1,362,731,085,72
ishod i manje/više 2.5 11X12112X222
2200-C Notts County - Ipswich 20:00 11,06,105,106,508,752,25
ishod i oba daju gol 11X12112X222
2200-CV Notts County - Ipswich 20:00 7,004,602,959,5018,03,20