ŠKOTSKA LIGA KUP - Utorak 16.07.2019. NOGOMET

OSNOVNA 1X21XX212H1-1H1-2
4499 Livingston - Ayr United 20:45 1,603,804,701,132,101,192,572,10
hendikep-1 1X2
4499-H1 (-1)Livingston - Ayr United 20:45 2,573,672,10
manje/više 2.5 12
4499-U2 Livingston - Ayr United 20:45 1,991,70
oba daju gol 12
4499-V Livingston - Ayr United 20:45 1,731,95
daje/ne daje gol 1234
4499-S Livingston - Ayr United 20:45 1,115,211,552,24
ishod i manje/više 2.5 11X12112X222
4499-C Livingston - Ayr United 20:45 4,005,2010,52,4011,59,00
ishod i oba daju gol 11X12112X222
4499-CV Livingston - Ayr United 20:45 3,305,009,752,6512,59,50