JAPAN - Utorak 16.07.2019. BASEBALL

OSNOVNA 12
4535 Yokohama Dena Baystars - Hiroshima Toyo Carp 11:00 1,782,01
hendikep 12
4535-H (-1.5)Yokohama Dena Baystars - Hiroshima Toyo Carp 11:00 2,301,55
manje/više 12
4535-U (8.5) Yokohama Dena Baystars - Hiroshima Toyo Carp 11:00 1,881,82