LIGA PRVAKA DUEL - Utorak 25.02.2020. NOGOMET

OSNOVNA 1X21XX212
5901 Bayern Munich - Chelsea 21:00 1,30-3,20---