UNION MITRE 10 KUP - Subota 21.09.2019. RAGBI

OSNOVNA 1X2
1695 Northland - Bay Of Plenty 23:59 4,5528,01,18
hendikep 1X2
1695-H (+12.0)Northland - Bay Of Plenty 23:59 1,9019,01,90