WTA SEOUL - Srijeda 18.09.2019. TENIS

OSNOVNA 12
6238 P.Hon - A.Tomljanovic 23:59 3,301,30
1. set 12
6238-6 P.Hon - A.Tomljanovic 23:59 2,781,35
2. set 12
6238-7 P.Hon - A.Tomljanovic 23:59 2,781,35
broj setova - 2 dobivena 23
6238-N P.Hon - A.Tomljanovic 23:59 1,422,32
hendikep 12
6238-H (+4.5)P.Hon - A.Tomljanovic 23:59 1,951,75
manje/više 12
6238-U (20.5) P.Hon - A.Tomljanovic 23:59 1,751,95
točan rezultat - 2 dobivena 20210212
6238-3 P.Hon - A.Tomljanovic 23:59 6,005,751,854,00