IZRAEL 1. LIGA - Subota 01.02.2020. NOGOMET

OSNOVNA 1X21XX212H1-1H1-2
2695 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 2,152,953,251,241,551,294,481,55
poluvrijeme/kraj 111X12X1XXX2212X22
2695-1 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 3,4014,535,05,104,407,2525,014,55,30
hendikep-1 1X2
2695-H1 (-1)Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 4,483,681,55
manje/više 0.5 12
2695-U0 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 7,751,03
manje/više 1.5 12
2695-U1 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 2,771,35
manje/više 2.5 12
2695-U2 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 1,552,20
manje/više 3.5 12
2695-U3 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 1,164,16
1.pol manje/više 0.5 12
2695-UH0 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 2,401,45
1.pol manje/više 1.5 12
2695-UH1 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 1,243,30
2.pol manje/više 0.5 12
2695-US0 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 3,201,24
2.pol manje/više 1.5 12
2695-US1 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 1,452,40
2.pol manje/više 2.5 12
2695-US2 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 1,076,20
1. poluvrijeme 1X21XX212
2695-6 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 2,751,953,801,141,291,61
2. poluvrijeme 1X21XX212
2695-7 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 ------
oba daju gol 12
2695-V Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 1,881,76
1.pol oba daju gol 12
2695-6V Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 4,731,13
2.pol oba daju gol 12
2695-7V Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 3,781,20
daje/ne daje gol 1234
2695-S Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 1,283,131,472,38
1.pol daje/ne daje gol 1234
2695-6S Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 2,051,632,501,43
2.pol daje/ne daje gol 1234
2695-7S Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 1,771,872,131,58
domaćin daje gol u oba pol 12
2695-SA Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 3,641,18
gost daje gol u oba pol 12
2695-SB Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 5,341,07
ukupno golova 01234567
2695-G Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 7,753,703,304,307,5015,037,050,0
multigol 0247
2695-MG Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 2,751,904,5050,0
broj golova domaćina 012345
2695-GA Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 3,132,503,608,2523,045,0
broj golova gosta 012345
2695-GB Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 2,382,404,5013,547,0100
pobjeda u oba poluvremena 12
2695-8 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 7,5015,0
ishod bez neriješenog 12
2695-M Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 1,502,25
ishod i manje/više 1,5 11X12112X222
2695-C1 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 6,237,678,082,944,724,51
ishod i manje/više 2.5 11X12112X222
2695-C Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 4,003,705,804,0013,06,50
dupla šansa i manje/više 2,5 112131122232
2695-D2 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 1,952,282,383,164,562,39
ishod i manje/više 3,5 11X12112X222
2695-C3 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 2,603,733,757,5112,913,4
ishod i manje/više 4,5 11X12112X222
2695-C4 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 2,343,323,4813,850,417,0
1.pol. i 1.pol. manje/više 1,5 1UXU2U1OXO2O
2695-61 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 3,862,415,007,708,1512,4
ishod i oba daju gol 11X12112X222
2695-CV Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 5,204,407,503,307,755,10
dupla šansa i oba daju gol 112131122232
2695-DV Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 2,462,903,012,373,201,97
1.pol. i 1.pol. oba daju gol 11X12112X222
2695-V6 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 22,58,7519,13,122,414,34
oba daju gol i manje/više 2,5 11122122
2695-V2 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 6,162,621,9611,3
poluvrijeme ili kraj 1X2
2695-11 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 1,791,612,49
prvi gol 12
2695-F Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 1,612,09
par/nepar 12
2695-P Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 1,861,82
točan rezultat 102021303132404142
2695-2 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa 18:50 6,209,509,5022,021,042,065,065,080,0
505152606170718081
160155160160160160160160160
900102120313230414
1658,0016,012,047,036,055,011590,0
240515250616071708
135160160160160160160160170
180900112233o
1652507,756,2019,080,0-